در حال حاضر سوانح رانندگی اصلی ترین عامل مرگ زودرس و از دست رفتن عمر مفید جامعه در ایران است و حدود سی درصد مرگ و میر در گروه سنی 15تا 45 سال کشور که از نیروهای فعال و تولید کننده در جامعه می باشند،مربوط به قربانیان سوانح رانندگی است.  سازمان بهداشت جهانی در گزارشی سهم قربانیان سوانح رانندگی در جهان را دو درصد از مجموع فوتی ها عنوان کرده، در حالی که این رقم در ایران ده درصد می باشد.هم اکنون تصادفات جاده ای در ایران بیش از بیست برابر کشورهای صنعتی و پنج برابر کشورهایی چون مصر و ترکیه است.

در بین عوامل مؤثر بر حوادث ترافیکی عامل انسانی و عدم رعایت قوانین دارای سهم و تاثیر بیشتری بوده و بیش از 75 درصد موارد را به خود اختصاص می دهند در حالی که عوامل جاده ای و وسیله نقلیه در رده های بعدی خطر جای می گیرند.افزایش تصاعدی تولید وسایل نقلیه نیز دارای نقش ویژه و تاثیر به سزایی در افزایش موارد تصادف می باشد.

در کشور ما هر ساله بیش از بیست وهشت هزار نفر جان خود را از دست داده و بیش از ده برابر آن سلامت خود را از دست می دهند حدود  یک میلیون و 200 هزار سال عمر در اثر حوادث ترافیکی دست می‌رود، این میزان معادل 6 هزار میلیارد تومان و برابر 5 درصد تولید ناخالص ملی  است در حالی که متوسط جهانی آن یک تا دو درصد تولید ناخالص کشورها می باشد

در کشور ما 25 درصد از مصدومان ترافیکی موتورسواران هستند و متوسط سن در این حوادث بین بیست و پنج تا سی و پنج سال می باشد سالیانه یک میلیون و 300 هزار نفر در دنیا جان خود را در حوادث ترافیکی از دست می‌دهند که 90 درصد آن مربوط به منطقه شرق مدیترانه و شمال آفریقاست و ایران نیز به جهت جوان بودن جمعیت، دارای سهم بیشتری از این خسارت می باشد. 

بیاییم باآشنا نمودن کودکان و نسل آینده با قوانین و رعایت درست آن از این همه خسارت مادی و معنوی در کشور پیشگیری کنیم