10270de8.gif

شاید برای بار اول از دیدن این تصویر تعجب کنید!

در این تصویر شما در نگاه اول متوجه نقطه های صورتی رنگی می شوید که با حالت خاموش و روشن شدن به دنبال هم می چرخند، ولی اگر قدری بیشتر دقت کنید و مدت زمان بیشتری روی علامت بعلاوه وسط متمرکز شوید متوجه خواهید شد که نقاط بنفش رنک متحرک ساکن شده و تنها یک نقطه سبز رنگ در حال گردش بر روی آنها دیده می شود.

اگر بتوانیم به خوبی این مراحل را تشخیص دهیم نشان از سلامت کار مغز ما دارد و در صورت اختلال در کار مغز این مراحل قابل تشخیص نمی باشند.

خرجی ندارد شما هم امتحان کنید.!!