پزشک خانواده

برنامه پزشک خانواده شهری در راستای اجرای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات ابلاغی مقام معظم رهبری درارتباط با سلامت و به منظور اجرای بندهای مرتبط با آن در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی از تیر ماه 1391به عنوان اولین استان در استان فارس به مرحله اجرا در آمد لازم به ذکر است این طرح در مناطق روستائی از سال 1384 شروع شده وخدمات رسانی سلامت در روستا ها بر اساس آن انجام شده است . در اجرای این برنامه بایستی علاوه بر انجام کارهای کارشناسی و ایجاد بسترهای لازم نظر و رضایت گیرندگان خدمت و مردم را نیز در نظر گرفت، چون مهمترین هدف اجرای برنامه سهولت در خدمات رسانی و دستیابی به خدمات آسان سلامت برای مردم می باشد.

 الف ) مزایای اجرای برنامه :

1/دسترسی یکسان و آسان کلیه افراد جامعه به خدمات سلامت اعم از پیشگیری و درمان با کمترین  هزینه .

2 /اصلاح الگوی  ارائه خدمات بهداشت و درمان و قطع رابطه مستقیم  پولی بین پزشک و بیمار .

3 /ادغام برنامه های پیشگیری ومراقبت در درمان بیماران و انجام  ویزیت پایه کلیه افراد جامعه

4/ایجاد اشتغالزایی مناسب و متوازن جهت پزشکان ،ماماها ، پرستاران وفارغ التحصیلان مرتبط .

5/معرفی و  حفظ  جایگاه واقعی پزشکان به عنوان سربازان خط مقدم سلامت جامعه .

6/تشکیل پرونده سلامت الکترونیک وارزیابی مستمر سلامت جمعیت تحت پوشش .

7/کاهش مراجعات غیر ضرور به پزشکان متخصص و کاهش مصرف  بی رویه دارو به خصوص داروهای تزریقی .

8/پیشگیری به موقع از عوارض خطرناک بیماریهای مزمن نظیر پرفشاری خون دیابت بیماریهای کلیوی و......... و دسترسی آسان جمعیت به خدمات سلامت .

9/پرهیز از خود درمانی وپیشگیری از عوارض ناگوار مصرف بی رویه و خود سرانه داروها .

 10/ایجاد عدالت در سلامت با توزیع مناسب امکانات و منابع انسانی یکسان در کلیه نقاط کشور .

ب ) معایب وچالشها

1/عدم یکسان سازی برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری  و روستائی .

2/شرکت نکردن همه سازمانهای بیمه گردر برنامه وتفاوت در نوع دفتر چه های بیمه وپوششهای درمانی وداروئی

3/اطلاع رسانی ناکافی وایجاد برخی نارضایتی ها در نحوه ارجاع وخدمات رسانی .

4/کمبود اعتبارات برنامه وعدم اجرای  تعهدات سازمانهای بیمه گر در پرداخت به موقع سرانه ها .

5/ کمبود نظارت موثر  بر واحدهای ارائه کننده خدمات پزشک خانواده .

6/کمبود نیروی انسانی مورد نیاز وعدم دسترسی بخشی از مردم به خدمات سلامت .

7/اشکالات الکترونیکی وعدم امکان دسترسی همه واحدها به نرم افزارها و زیر ساختهای   ارتباطی .

8/عدم اجرای برنامه در سراسر کشور وسردرگمی مسافران وبیماران سایر استانها .

9/اشکال درخدمات رسانی مناسب وکم هزینه به بیماران صعب العلاج وافراد دارای بیمه های تکمیلی .

10/عدم اقبال بخشی از مردم و نارضایتی نسبت به نحوه ارجاع به سطح 2 ومتخصصان ومشکلات ارجاع از شهرستانها .

لازم به ذکر است از ابتدای شروع برنامه در استان فارس با تشکیل جلسات هفتگی منظم وتصویب مصوبات لازم بسیاری از اشکالات وکا ستی ها مرتفع شده است .

با توجه به برنامه ریزی اولیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای سریع برنامه پزشک خانواده در کل کشور و وجود زیر ساخت های مناسب در استان فارس وآمادگی این استان،فارس به عنوان اولین استان در سراسر کشور اقدام به اجرای برنامه نمود،که امید است با همکاری کلیه سازمانهای مرتبط وانجام نظارت جامع تر ومستمر ورفع مشکلات موجود شاهد اجرای هرچه بهتر برنامه پزشک خانواده در کشور باشیم .لازم به ذکر است اجرای ناقص این برنامه نیز همچون اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می تواند علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی عوارض جبران ناپذیری را نیز بر برنامه های ارائه سلامت تحمیل نماید.