Food pyramid تغذیه سالم

تامین تغذیه مناسب از دیرباز و از زمان خلقت بشر همواره یکی از مهمترین دغدغه های انسانها در اعصار و زمانهای مختلف بوده است. به گونه ای که بیشترین تلاش و پیگیری هر انسانی در طول زندگی برای به دست آوردن غذای سالم صرف می گردد. تامین نیازهای غذایی علاوه بر برآورده نمودن مهمترین نیاز زندگی انسانها دارای جایگاه و نقش ارزنده ای در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریها و برخورداری آنان از یک زندگی سالم و افزایش امید به زندگی می باشد ، نقش موثر تغذیه در ایجاد و یا بهبود بسیاری از بیماریها از گذشته های دور شناخته شده و بسیاری از مواد غذایی در بروز یا تشدید بیماریها تاثیر داشته اند ، برخی از مواد غذایی دارای نقش بیماری زایی بوده و بر کاهش طول عمر انسانها اثر داشته اند. تغییر الگوهای تغذیه ای و روی آوردن به روشهای سریعتر تولید و فرآوری محصولات غذایی و مهمتر از همه کاهش منابع تغذیه ای و عدم تناسب نیازهای تغذیه ای انسانها با تولید مواد غذایی باعث شده است تا به شدت کیفیت مواد غذایی دچار تاثیر و آسیب گردد ، تغییر و دگرگونی در شیوه زندگی و روی آوری انسانها به زندگی ماشینی باعث شده است تا نحوه مصرف و نوع مواد غذایی آنان نیز به شدت دچار تغییر گردد. از طرفی استرس و فشارهای زندگی باعث شده است تا علاوه بر تغییر در میل و اشتهای به مواد غذایی جذب و تاثیر مواد مصرفی نیز دچار تغییر شده و سلولهای بدن دچار گرسنگی و فقر غذایی شوند ، عدم دسترسی بخش زیادی از جمعیت ساکن بر کره زمین به گروههای مختلف مواد غذایی و بهره مندی نامناسب بخش عمده دیگری از آنان باعث شده است که در حال حاضر حدود دو سوم انسانها دچار سوء تغذیه و فقر مواد غذایی باشند ، عدم اطلاع بسیاری از انسانها از نیازهای واقعی غذایی خود باعث شده است تا نیازهای واقعی تغذیه ای آنان برطرف نشده و در دراز مدت دچار بیماریها و مشکلات فراوانی شوند ، برخورداری از تغذیه سالم و استفاده صحیح و به موقع از همه مواد غذایی و گروههای غذایی مورد نیاز حق طبیعی همه انسانهاست تا بتوانند با برخورداری از سلامت واقعی دارای یک زندگی سالم و در شان خویش باشند ، در این میان وظیفه و نقش دولتها و دست اندرکاران امور بهداشتی جامعه بیش از دیگران مورد توجه خواهد بود. توجه و نظارت بیشتر بر نحوه تولید و حفظ مواد غذایی و بهبود شیوه های تولید محصولات کشاورزی از مهمترین آنها خواهد بود. اطلاع رسانی و آموزش صحیح چگونگی مصرف مواد غذایی و امکان دسترسی آسان همه آحاد مردم به گروههای مختلف مواد غذایی و پرهیز از مصرف مواد غذایی کم ارزش و آسیب رسان به سلامت مردم و پرهیز از تولید آلاینده ها و دفع مناسب پس مانده های غذایی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از جمله کارهایی است که بایستی مد نظر همه حاکمان و سیاستمداران جامعه باشد ، اگر چه هزاران سال قبل با انقلاب کشاورزی بشریت با تحول عظیم در زمینه تامین مواد غذایی مواجه و بسیاری از نیازهای او برطرف شد ولی همچنان عدم دسترسی به غذا و سوء تغذیه یکی از بزرگترین و مهمترین مشکلات همه انسانها به خصوص در جوامع در حال توسعه و فقیر می باشد. توزیع نامناسب ثروت در کره خاکی و محرومیت بخش عظیمی از انسانها از حداقل نیازهای اولیه زندگی باعث شده است تا روز به روز عده بیشتری از مردم دچار فقر و محرومیت شوند ، امید است دولتمردان و سازمانهای بین المللی براساس وظیفه انسانی و مسوولیتهای همگانی خویش و ایجاد زمینه لازم در راستای ایجاد عدالت در دسترسی و تامین مواد غذایی برای همه انسانها بتوانند شرایطی را در جهان ایجاد نمایند تا همه انسانها از حداقل مواد غذایی مورد نیاز خود بهره مند شده و از تبغیض و نابسامانی موجود رهایی یابند.