عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

پس از حدود یک ماه روزه داری هرساله منتظر رؤیت هلال ماه شوال و اعلام عید سعید فطر می باشیم.

سردرگمی مردم در چندین سال گذشته از اینکه آیا ماه مبارک رمضان 29 روزه یا 30 روزه می باشد مسأله ای است که باعث انتظار و عدم امکان برنامه ریزی برای همگان شده است .

در مواردی شاهد بودیم که در کشور ما یک روز بعد از کشورهای همسایه ماه مبارک رمضان آغاز و همزمان با آنان به اتمام رسیده است ،یا حتا در بخشهایی از کشور ماه رمضان 30 روزه و در دیگر مناطق 29 روزه بوده است.

همه این موارد با توجه به لزوم رؤیت هلال ماه مانعی ندارد چون در هر صورت بایستی منتظر دیدن هلال باشیم ولی مسأله مهم این است که  بر خلاف اعلام نظر منجمین و کارشناسان مربوطه و تأکیدات مکرر آنان مبنی بر عدم امکان رؤیت هلال هر ساله شاهد اتفاقاتی بر خلاف نظر آنان می باشیم .

جا دارد مسؤلین مربوطه با توجه به تجربه های گذشته قدری محتاطانه تر اظهار نظر نموده وهر گونه امکانی را نیز پیش بینی نمایند.

 پیشاپیش عید سعید فطر را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت گفته سلامت و سعادت همیشگی را برایتان آرزومندم.